اسلایدشو

اولین تولید کننده

اولین تولید کننده ونتیلاتور مراقبت های ویژه و ماشین های بیهوشی در ایران

درباره ما

ونتیلاتور Diomede NEO

این سایت در حال حاضر آزمایشی می باشد

ماشین بیهوشی EDP-Neptune

این سایت در حال حاضر آزمایشی می باشد

سی تی اسکن NeuViz 16 Slice Neusoft

این سایت در حال حاضر آزمایشی می باشد

ماشین بیهوشی پیشرفته Caelus

این سایت در حال حاضر آزمایشی می باشد