خدمات پس از فروش

شرکتهای طرف قرارداد و توضیحات مربوط به خدمات پس از فروش محصولات

EDP-NEPTUNE

نحوه استفاده از دستگاه ماشین بیهوشی EDP-Neptune:

نحوه استفاده - EDP Neptune

1- کابل برق را به دستگاه متصل کنید.

2- کلید I/O همواره روی حالت I باشد. در این صورت باطری دستگاه شارژ می شود و اگر روی حالت O باشد دستگاه با باطری داخلی کار می کند و باطری شارژ نمی شود.

3- انتخاب Driving Gas: اگر ورودی Air دارید Driving Gas را روی حالت Air و در غیر این صورت حالت O را انتخاب کنید.

4- در این مرحله گازهای ورودی را به دستگاه متصل کنید و شلنگ ورودی گاز اکسیژن سانترال و کپسول را متصل کنید.

5- شلنگ ورودی گاز N2O سانترال و کپسول را متصل کنید.

6- در صورت داشتن هوای فشرده مرکزی شلنگ ورودی Air سانترال را متصل کنید.

7- در صورت داشتن Suction مرکزی شلنگ آن را به VAC متصل کنید.

8- اگزوز دستگاه در حالت ونتیلاتور در قسمت پشت می باشد (EVAC) و حتما باید توسط شلنگی به طول 3 متر و با قطر 5 سانتی متر متصل باشد.

9- دستگاه را توسط کلید روشن کردن دستگاه که رو دستگاه قرار دارد روشن کنید و منتظر بمانید تا دستگاه کالیبراسیون خود را انجام دهد.

10- می توانید یکی از Mode های دستگاه را انتخاب کنید.

توجه: با فشردن یکبار کلید Mode مورد نظر، این Mode کاندید می شود سپس با توجه به Mode انتخاب شده توسط Knob روی پارامتر Mode مدنظر رفته و جهت انتخاب پارامتر Knob را به پایین فشار دهید. رنگ پارامتر تغییر می کند سپس با چرخاندن Knob می توانید عدد مورد نظر خود را تعیین کنید و Knob را دوباره بفشارید تا تغییرات تایید شود. (توجه کنید در این مرحله چراغ Mode مورد نظر چشمک می زند) حال اگر پارامترهای لازم را تغییر داده اید یک بار دیگر Mode چشمک زن را فشار دهید تا Mode انتخاب شود و دستگاه باتوجه به پارامترها شروع به کار می کند و چراغ Mode ثابت می شود.

EDP - TS

نحوه استفاده دستگاه ونتیلاتور تنفسی EDP-TS:

1- ورودی هوا را به دستگاه متصل نمایید. (اگر کمپرسور دارید آن را روشن کنید).

توجه: دقت کنید فشار کمپرسور به بیش از 2 بار رسیده باشد.

2- ورودی اکسیژن را متصل نمایید..

3- توسط کلید ON/OFF که در پشت دستگاه قرار دارد. دستگاه را روشن کنید. توجه داشته باشید.

توجه: اگر دستگاه به برق نباشد اجازه تعریف بیمار را نمی دهد.

(1) محل نصب فلو سنسور و تیوب بازدم بیمار

(2) محل اتصال شلنگ های فلوسنسور

(3) درپوش سنسور اکسیژن

(4) ورودی شیلنگ Nebulizer

(5) ورودی دم بیمار

4- توسط Control Knob وزن و میزان حجم نسبت به وزن بیمار را وارد کنید و دکمه Continue را فشار دهید.

5- تیوبینگ بیمار را مانند شکل زیر و باتوجه به نوع تهویه (فیلتر HME و یا Humidifier) متصل نموده و سپس توسط Control Knob نوع تهویه را انتخاب و تایید نمایید.

6- انتهای تیوبینگ را مسدود کنید تا دستگاه بطور اتوماتیک تست قسمت الکترونیک، تست قسمت پنوماتیک، تست سنسور اکسیژن، شناختن نوع تیوبینگ و بررسی نشتی تیوبینگ را انجام دهد.

توجه: اگر هر تست با موفقیت انجام نپذیرد دستگاه پیغام خطا می دهد.

درصورت بروز هرگونه مشکل و همچنین بروز برخی سوالات به بخش خدمات پس از فروش سایت و دستگاه مربوطه مراجعه فرمایید.

7- مد دلخواه را توسط Knob انتخاب کرده و سپس در قسمت پایین مانیتور دستگاه پارامترهای متناسب با آن مد ظاهر می شود. باتوجه به Order بیمار پارامترها را وارد کنید.

جهت نمایش پارامترهای پیشرفته ریه باید دکمه Menu را فشار دهید، روی Respiratory Mechanics رفته و با توجه به شکل رو به رو یکی از پارامترها را انتخاب کنید تا دستگاه شروع به محاسبه نماید.

1- اندازه گیری و نمایش PEEP فیزیولوژیک و PEEP اعمال شده توسط دستگاه

2- اندازه گیری و نمایش کامپلیانس استاتیک و داینامیک بیمار

3- اندازه گیری و نمایش میزان حجم مانده در ریه بیمار

4- اندازه گیری و نمایش میزان بیشترین حجمی که ریه بیمار می تواند تحمل کند.

5- اندازه گیری و نمایش میزان درخواست تنفس در 100 میلی ثانیه اول تنفس بیمار

6- اندازه گیری و نمایش شکل موج و Inflection Point - Upper/Lower

7- اندازه گیری و نمایش میزان بیشترین فشار دمی که بیمار می تواند ایجاد کند

EDP - TS NEO

نحوه استفاده دستگاه ونتیلاتور تنفسی EDP-TS:

1- ورودی هوا را به دستگاه متصل نمایید. (اگر کمپرسور دارید آن را روشن کنید).

توجه: دقت کنید فشار کمپرسور به بیش از 2 بار رسیده باشد.

2- ورودی اکسیژن را متصل نمایید..

3- توسط کلید ON/OFF که در پشت دستگاه قرار دارد. دستگاه را روشن کنید. توجه داشته باشید.

توجه: اگر دستگاه به برق نباشد اجازه تعریف بیمار را نمی دهد.

(1) محل نصب فلو سنسور و تیوب بازدم بیمار

(2) محل اتصال شلنگ های فلوسنسور

(3) درپوش سنسور اکسیژن

(4) ورودی شیلنگ Nebulizer

(5) ورودی دم بیمار

4- توسط Control Knob وزن و میزان حجم نسبت به وزن بیمار را وارد کنید و دکمه Continue را فشار دهید.

5- تیوبینگ بیمار را مانند شکل زیر و باتوجه به نوع تهویه (فیلتر HME و یا Humidifier) متصل نموده و سپس توسط Control Knob نوع تهویه را انتخاب و تایید نمایید.

6- انتهای تیوبینگ را مسدود کنید تا دستگاه بطور اتوماتیک تست قسمت الکترونیک، تست قسمت پنوماتیک، تست سنسور اکسیژن، شناختن نوع تیوبینگ و بررسی نشتی تیوبینگ را انجام دهد.

توجه: اگر هر تست با موفقیت انجام نپذیرد دستگاه پیغام خطا می دهد.

درصورت بروز هرگونه مشکل و همچنین بروز برخی سوالات به بخش خدمات پس از فروش سایت و دستگاه مربوطه مراجعه فرمایید.

7- مد دلخواه را توسط Knob انتخاب کرده و سپس در قسمت پایین مانیتور دستگاه پارامترهای متناسب با آن مد ظاهر می شود. باتوجه به Order بیمار پارامترها را وارد کنید.

جهت نمایش پارامترهای پیشرفته ریه باید دکمه Menu را فشار دهید، روی Respiratory Mechanics رفته و با توجه به شکل رو به رو یکی از پارامترها را انتخاب کنید تا دستگاه شروع به محاسبه نماید.

1- اندازه گیری و نمایش PEEP فیزیولوژیک و PEEP اعمال شده توسط دستگاه

2- اندازه گیری و نمایش کامپلیانس استاتیک و داینامیک بیمار

3- اندازه گیری و نمایش میزان حجم مانده در ریه بیمار

4- اندازه گیری و نمایش میزان بیشترین حجمی که ریه بیمار می تواند تحمل کند.

5- اندازه گیری و نمایش میزان درخواست تنفس در 100 میلی ثانیه اول تنفس بیمار

6- اندازه گیری و نمایش شکل موج و Inflection Point - Upper/Lower

7- اندازه گیری و نمایش میزان بیشترین فشار دمی که بیمار می تواند ایجاد کند

EDP - Advance

نحوه استفاده دستگاه ونتیلاتور تنفسی EDP-TS:

1- ورودی هوا را به دستگاه متصل نمایید. (اگر کمپرسور دارید آن را روشن کنید).

توجه: دقت کنید فشار کمپرسور به بیش از 2 بار رسیده باشد.

2- ورودی اکسیژن را متصل نمایید..

3- توسط کلید ON/OFF که در پشت دستگاه قرار دارد. دستگاه را روشن کنید. توجه داشته باشید.

توجه: اگر دستگاه به برق نباشد اجازه تعریف بیمار را نمی دهد.

(1) محل نصب فلو سنسور و تیوب بازدم بیمار

(2) محل اتصال شلنگ های فلوسنسور

(3) درپوش سنسور اکسیژن

(4) ورودی شیلنگ Nebulizer

(5) ورودی دم بیمار

4- توسط Control Knob وزن و میزان حجم نسبت به وزن بیمار را وارد کنید و دکمه Continue را فشار دهید.

5- تیوبینگ بیمار را مانند شکل زیر و باتوجه به نوع تهویه (فیلتر HME و یا Humidifier) متصل نموده و سپس توسط Control Knob نوع تهویه را انتخاب و تایید نمایید.

6- انتهای تیوبینگ را مسدود کنید تا دستگاه بطور اتوماتیک تست قسمت الکترونیک، تست قسمت پنوماتیک، تست سنسور اکسیژن، شناختن نوع تیوبینگ و بررسی نشتی تیوبینگ را انجام دهد.

توجه: اگر هر تست با موفقیت انجام نپذیرد دستگاه پیغام خطا می دهد.

درصورت بروز هرگونه مشکل و همچنین بروز برخی سوالات به بخش خدمات پس از فروش سایت و دستگاه مربوطه مراجعه فرمایید.

7- مد دلخواه را توسط Knob انتخاب کرده و سپس در قسمت پایین مانیتور دستگاه پارامترهای متناسب با آن مد ظاهر می شود. باتوجه به Order بیمار پارامترها را وارد کنید.

جهت نمایش پارامترهای پیشرفته ریه باید دکمه Menu را فشار دهید، روی Respiratory Mechanics رفته و با توجه به شکل رو به رو یکی از پارامترها را انتخاب کنید تا دستگاه شروع به محاسبه نماید.

1- اندازه گیری و نمایش PEEP فیزیولوژیک و PEEP اعمال شده توسط دستگاه

2- اندازه گیری و نمایش کامپلیانس استاتیک و داینامیک بیمار

3- اندازه گیری و نمایش میزان حجم مانده در ریه بیمار

4- اندازه گیری و نمایش میزان بیشترین حجمی که ریه بیمار می تواند تحمل کند.

5- اندازه گیری و نمایش میزان درخواست تنفس در 100 میلی ثانیه اول تنفس بیمار

6- اندازه گیری و نمایش شکل موج و Inflection Point - Upper/Lower

7- اندازه گیری و نمایش میزان بیشترین فشار دمی که بیمار می تواند ایجاد کند

Resmed - Astral 100

نحوه استفاده از دستگاه ونتیلاتور پرتابل Resmed Astral 100:

Astral 150 01

1- صفحه نمایش دستگاه لمسی می باشد.

2- در این قسمت علامت Astral 150 02 نشانگر اتصال به برق شهر (AC) و Astral 150 03 نشانگر اتصال به برق DC یا باطری و Astral 150 04 نشانگر استفاده از باطری داخلی می باشند.

3- در این قسمت اگر نشانگر سبز باشد ونتیلاتور روشن است اما تهویه بیمار انجام نمی شود و اگر نشانگر به رنگ آبی باشد ونتیلاتور در حال تهویه بیمار است.

4- این دکمه وظیفه قطع صدای آلارم / خاموش کردن چراغ آلارم می باشد.

...........................................................................................................................................................

Astral 150 05

4- ورودی کانکتور شبکه

5- ورودی USB Memory جهت انتقال اطلاعات بیمار

6- ورودی mini USB

7- ورودی برق آمبولانس (فندکی ماشین DC 12-24)

8- کلید روشن / خاموش که باید یکبار فشار دهید

9- ورودی سنسور پالس اکسیمتر (Optional)

10- ورودی آلارم بیرونی (Remote Alarm Option)

11- ورودی اکسیژن با مانومتر

توجه: باید اکسیژن توسط فلومتر خشک به دستگاه وارد شود. (مانومتر بدون آب، اکسیژن کم فشار)

12- ورودی هوا

...........................................................................................................................................................

* نحوه ست کردن ونتیلاتور با استفاده از Vented Mask

Astral 150 06

...........................................................................................................................................................

* نحوه ست کردن ونتیلاتور با استفاده از Non-Vented Mask

Astral 150 07

...........................................................................................................................................................

Astral 150 08

1- جهت باز کردن قفل صفحه 3 ثانیه دکمه را نگهدارید و سپس انتخاب کنید که قفل صفحه 20 یا به صورت نامحدود باز باشد.

2- دکمه Manual Breath است و در صورتی فعال می شود که فعال شده باشد.

3- محل نمایش اطلاعاتی مانند مد تنفسی، ساعت و تاریخ

4- نمایشگر باطری داخلی دستگاه

5- در صورت قفل بودن صفحه نمایش و لمس صفحه ظاهر می شود

6- الف) با انتخاب این کلید می توانید نحوه نمایش اطلاعات بازدمی بیمار را انتخاب کنید

* گزینه Waveforms نمایش دهنده شکل موج فشار و فلوی بیمار است

* گزینه Monitoring نمایش دهنده عددی پارامترهای بازدمی بیمار است

* گزینه Trends نمایش دهنده بصورت عددی یا بارو گراف 72 ساعت قبل بیمار است.

6- ب) با انتخاب این کلید می توانید موارد زیر را تعریف نمایید:

* با گزینه Programs می توانید بین 1 تا 4 Preset تعریف کنید

* با گزینه Setup Assistant می توانید به تعریف نحوه و گروه سنی جهت تهویه بیمار بپردازید.

* با گزینه Circuit می توانید نوع تیوبینگ بیمار را تعریف کنید.

* با گزینه Setting می توانید مد تنفسی و نحوه تنفس دهی به بیمار را تعریف کنید.

* با گزینه Data Transfer می توان انتقال جدید را به ونتیلاتور وارد کرد و یا انتقال داد.

* با گزینه Device Config می توان به تعریف کلی پارامترهای نمایش، تاریخ و ساعت پرداخت.

6- ج) در این قسمت می توان صدای آلارم و نوع آلارم ونتیلاتور را تعریف کرد مانند SpO2، Pulse، FiO2، Leak، Ventilation Stop، Low PEEP، Pressure، RR، TV و هم چنین می توان زمان و نحوه تشخیص Apnea و همینطور Backup Ventilation تعریف کرد.

6- د) در این قسمت نیز می توان اطلاعات دستگاه را نمایش داد مانند Alarms، Settings، Ststem، Information Device

7- محل نمایش پارامترهای بازدمی بیمار

8- دکمه شروع و توقف تنفس دهی

9- پارامتر های بازدمی بیمار

10- نمایش فشار راه هوایی بیمار بصورت باروگراف

Resmed - Astral 150

نحوه استفاده از دستگاه ونتیلاتور پرتابل Resmed Astral 150:

جهت مشاهده فیلم های نحوه استفاده از دستگاه Resmed Astral 150 اینجا کلیک کنید.

Astral 150 01

1- صفحه نمایش دستگاه لمسی می باشد.

2- در این قسمت علامت Astral 150 02 نشانگر اتصال به برق شهر (AC) و Astral 150 03 نشانگر اتصال به برق DC یا باطری و Astral 150 04 نشانگر استفاده از باطری داخلی می باشند.

3- در این قسمت اگر نشانگر سبز باشد ونتیلاتور روشن است اما تهویه بیمار انجام نمی شود و اگر نشانگر به رنگ آبی باشد ونتیلاتور در حال تهویه بیمار است.

4- این دکمه وظیفه قطع صدای آلارم / خاموش کردن چراغ آلارم می باشد.

...........................................................................................................................................................

Astral 150 05

4- ورودی کانکتور شبکه

5- ورودی USB Memory جهت انتقال اطلاعات بیمار

6- ورودی mini USB

7- ورودی برق آمبولانس (فندکی ماشین DC 12-24)

8- کلید روشن / خاموش که باید یکبار فشار دهید

9- ورودی سنسور پالس اکسیمتر (Optional)

10- ورودی آلارم بیرونی (Remote Alarm Option)

11- ورودی اکسیژن با مانومتر

توجه: باید اکسیژن توسط فلومتر خشک به دستگاه وارد شود. (مانومتر بدون آب، اکسیژن کم فشار)

12- ورودی هوا

...........................................................................................................................................................

* نحوه ست کردن ونتیلاتور با استفاده از Vented Mask

Astral 150 06

...........................................................................................................................................................

* نحوه ست کردن ونتیلاتور با استفاده از Non-Vented Mask

Astral 150 07

...........................................................................................................................................................

Astral 150 08

1- جهت باز کردن قفل صفحه 3 ثانیه دکمه را نگهدارید و سپس انتخاب کنید که قفل صفحه 20 یا به صورت نامحدود باز باشد.

2- دکمه Manual Breath است و در صورتی فعال می شود که فعال شده باشد.

3- محل نمایش اطلاعاتی مانند مد تنفسی، ساعت و تاریخ

4- نمایشگر باطری داخلی دستگاه

5- در صورت قفل بودن صفحه نمایش و لمس صفحه ظاهر می شود

6- الف) با انتخاب این کلید می توانید نحوه نمایش اطلاعات بازدمی بیمار را انتخاب کنید

* گزینه Waveforms نمایش دهنده شکل موج فشار و فلوی بیمار است

* گزینه Monitoring نمایش دهنده عددی پارامترهای بازدمی بیمار است

* گزینه Trends نمایش دهنده بصورت عددی یا بارو گراف 72 ساعت قبل بیمار است.

6- ب) با انتخاب این کلید می توانید موارد زیر را تعریف نمایید:

* با گزینه Programs می توانید بین 1 تا 4 Preset تعریف کنید

* با گزینه Setup Assistant می توانید به تعریف نحوه و گروه سنی جهت تهویه بیمار بپردازید.

* با گزینه Circuit می توانید نوع تیوبینگ بیمار را تعریف کنید.

* با گزینه Setting می توانید مد تنفسی و نحوه تنفس دهی به بیمار را تعریف کنید.

* با گزینه Data Transfer می توان انتقال جدید را به ونتیلاتور وارد کرد و یا انتقال داد.

* با گزینه Device Config می توان به تعریف کلی پارامترهای نمایش، تاریخ و ساعت پرداخت.

6- ج) در این قسمت می توان صدای آلارم و نوع آلارم ونتیلاتور را تعریف کرد مانند SpO2، Pulse، FiO2، Leak، Ventilation Stop، Low PEEP، Pressure، RR، TV و هم چنین می توان زمان و نحوه تشخیص Apnea و همینطور Backup Ventilation تعریف کرد.

6- د) در این قسمت نیز می توان اطلاعات دستگاه را نمایش داد مانند Alarms، Settings، Ststem، Information Device

7- محل نمایش پارامترهای بازدمی بیمار

8- دکمه شروع و توقف تنفس دهی

9- پارامتر های بازدمی بیمار

10- نمایش فشار راه هوایی بیمار بصورت باروگراف

Resmed - Stellar 150

توضیحات محصول

Resmed - Lumis 100

نمای کلی دستگاه

Lumis 100 S 01

1- دکمه خانه جهت بازگشت به صفحه اصلی دستگاه

2- دکمه خاموش و روشن کردن دستگاه

3- کلید قابل تغییر جهت تغییر اطلاعات

4- خرجی هوا برای اتصال به تیوب هوا


نحوه استفاده از دستگاه

Lumis 100 VPAP S 1- دستگاه خود را در یک حالت ثابت و مناسب قرار دهید. سپس با بالا آوردن محافظ ورودی منبع برق دستگاه ورودی منبع برق را باز کنید.
Lumis 100 VPAP S 02 2- کابل پاور دستگاه را مطابق شکل به محل آن در پشت دستگاه متصل کنید و سپس محافظ ورودی منبع برق را با پایین آوردن به حالت اول خود برگردانید.
Lumis 100 VPAP S 03 3- تیوب هوای دستگاه را مطابق شکل با دقت و با احتیاط در قسمت مشخص شده در پشت دستگاه متصل کنید.
Lumis 100 VPAP S 04 4- قسمت آزاد تیوب هوا را با دقت و با احتیاط به ماسک متصل کنید و سپس دکمه روشن شدن دستگاه را انتخاب کرده و از دستگاه استفاده کنید.

نحوه اتصال مرطوب کننده به دستگاه

اگر دستگاه AirCurve ™ VAuto را به همراه مرطوب کننده به نام HumidAir™ تهیه کردید می بایست مراتب زیر را انجام دهید.

AirCurve VAuto 06 1- درب مرطوب کننده HumidAir™ را باز کرده و آن را پر از آب کنید تا به خط نشان حداکثر یا MAX برسد.
Lumis 100 VPAP S 2- درب مرطوب کننده HumidAir™ را بسته و آن را به قسمت کناری تعبیه شده در دستگاه متصل کنید.

تنظیمات اولیه دستگاه

اگر اولین بار است که از دستگاه استفاده می کنید، می بایست از طریق کارشناسان مورد تایید اقدامات لازم را انجام دهید و بعد از آموزش شما بعد از یک الی دو هفته استفاده از دستگاه دیگر به راحتی می توانید از آن استفاده کنید.

- برطرف کردن علائم دستگاه با تغییر آسان تنظیمات:

1- مشکل به خواب رفتن: در این حالت اگر مشکلی با فشار بالا داشتید Ramp Time را روشن کرده و در صورت روشن بودن آن را افزایش دهید.

2- اگر در هنگام فرو بردن هوا مشکل داشتید می بایست Ramp Time را راوشن و در صورت روشن بودن آن را افزایش دهید.

3- اگر حس می کنید هوای کافی دریافت نمی کنید می بایست Ramp Time را خاموش کنید.

جهت تغییر Ramp Time می بایست اقدامات زیر را انجام دهید:

AirCurve VAuto 08 1- گزینه My Options را انتخاب کنید.
AirCurve VAuto 09 2- همانطور که در شکل مشخص است باید گزینه Ramp Time را انتخاب کنید.
AirCurve VAuto 10 3- در این قسمت می توانید میزان Ramp Time را بر اساس نیاز تغییر دهید.
AirCurve VAuto 11 4- با انتخاب این گزینه تنظیمات ذخیره می شود.

Resmed - Lumis 150

نحوه استفاده از دستگاه Resmed Lumis 150:

جهت مشاهده فیلم های نحوه استفاده از دستگاه Resmed Lumis 150 اینجا کلیک کنید.

Lumis 100 S 01

1- دکمه خانه جهت بازگشت به صفحه اصلی دستگاه

2- دکمه خاموش و روشن کردن دستگاه

3- کلید قابل تغییر جهت تغییر اطلاعات

4- خرجی هوا برای اتصال به تیوب هوا


نحوه استفاده از دستگاه

Lumis 100 VPAP S 1- دستگاه خود را در یک حالت ثابت و مناسب قرار دهید. سپس با بالا آوردن محافظ ورودی منبع برق دستگاه ورودی منبع برق را باز کنید.
Lumis 100 VPAP S 02 2- کابل پاور دستگاه را مطابق شکل به محل آن در پشت دستگاه متصل کنید و سپس محافظ ورودی منبع برق را با پایین آوردن به حالت اول خود برگردانید.
Lumis 100 VPAP S 03 3- تیوب هوای دستگاه را مطابق شکل با دقت و با احتیاط در قسمت مشخص شده در پشت دستگاه متصل کنید.
Lumis 100 VPAP S 04 4- قسمت آزاد تیوب هوا را با دقت و با احتیاط به ماسک متصل کنید و سپس دکمه روشن شدن دستگاه را انتخاب کرده و از دستگاه استفاده کنید.

نحوه اتصال مرطوب کننده به دستگاه

اگر دستگاه AirCurve ™ VAuto را به همراه مرطوب کننده به نام HumidAir™ تهیه کردید می بایست مراتب زیر را انجام دهید.

AirCurve VAuto 06 1- درب مرطوب کننده HumidAir™ را باز کرده و آن را پر از آب کنید تا به خط نشان حداکثر یا MAX برسد.
Lumis 100 VPAP S 2- درب مرطوب کننده HumidAir™ را بسته و آن را به قسمت کناری تعبیه شده در دستگاه متصل کنید.

تنظیمات اولیه دستگاه

اگر اولین بار است که از دستگاه استفاده می کنید، می بایست از طریق کارشناسان مورد تایید اقدامات لازم را انجام دهید و بعد از آموزش شما بعد از یک الی دو هفته استفاده از دستگاه دیگر به راحتی می توانید از آن استفاده کنید.

- برطرف کردن علائم دستگاه با تغییر آسان تنظیمات:

1- مشکل به خواب رفتن: در این حالت اگر مشکلی با فشار بالا داشتید Ramp Time را روشن کرده و در صورت روشن بودن آن را افزایش دهید.

2- اگر در هنگام فرو بردن هوا مشکل داشتید می بایست Ramp Time را راوشن و در صورت روشن بودن آن را افزایش دهید.

3- اگر حس می کنید هوای کافی دریافت نمی کنید می بایست Ramp Time را خاموش کنید.

جهت تغییر Ramp Time می بایست اقدامات زیر را انجام دهید:

AirCurve VAuto 08 1- گزینه My Options را انتخاب کنید.
AirCurve VAuto 09 2- همانطور که در شکل مشخص است باید گزینه Ramp Time را انتخاب کنید.
AirCurve VAuto 10 3- در این قسمت می توانید میزان Ramp Time را بر اساس نیاز تغییر دهید.
AirCurve VAuto 11 4- با انتخاب این گزینه تنظیمات ذخیره می شود.

Resmed - AirCurve CS PaceWave

توضیحات محصول

Resmed - ApneaLink Air

توضیحات محصول

Resmed - AirSense 10 Elite

توضیحات محصول

Resmed - AirSense 10 AutoSet

توضیحات محصول

Neusoft - NeuViz 16 (CT Scan)

توضیحات محصول

Neusoft - NeuViz 16 Classic (CT Scan)

توضیحات محصول

Neusoft - NeuViz 16 Essence (CT Scan)

توضیحات محصول

Neusoft - NeuViz 128 (CT Scan)

توضیحات محصول

Neusoft - Prime (CT Scan)

توضیحات محصول

Neusoft - NSM S15P (MRI)

توضیحات محصول

Neusoft - Superstar (MRI)

توضیحات محصول

Neusoft - NeuSight (PET/CT)

توضیحات محصول

هنوز محتوایی برای این بخش وارد نشده است.

Airon - A-pNeuton

توضیحات محصول

Airon - S-pNeuton

توضیحات محصول

Charm Care - Capno 3

توضیحات محصول

Charm Care - CX210

توضیحات محصول

Charm Care - Prim 3

توضیحات محصول

IntuBrite - VLS3 6600

توضیحات محصول

EKOM - DK50

توضیحات محصول

هنوز محتوایی برای این بخش وارد نشده است.

همکاران ما